Living Cities

Management & Adviesbureau voor overheden en corporaties

Welkom bij Living Cities

Living Cities is een management & adviesbureau dat gespecialiseerd is in het adviseren en ondersteunen van overheden, woningcorporaties en maatschappelijke organisaties. Living Cities kan worden ingezet voor (interim) management opdrachten, voor het oplossen van problemen, begeleiden van projecten, opzetten en uitvoeren van programma’s, het verbeteren van (interne) werk- en (politieke) besluitvormingsprocessen en het tot stand brengen van (duurzame)samenwerking. Daarnaast werkt Living Cities voor bedrijven, organisaties en particulieren die de samenwerking met overheden en corporaties willen verbeteren en hier meer resultaat uit willen halen.

De aanpak van Living Cities is doelgericht en daadkrachtig. Niet adviseren om het adviseren maar samen werken aan oplossingen en verbeteringen.

Living Cities beschikt over een uitgebreid netwerk van specialisten op het gebied van bestuur- en organisatie, stedenbouw, kunst & cultuur, participatie, financiën en communicatie waarmee wordt samengewerkt en die kunnen worden ingezet.

Wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt aangenomen !

De Eerste Kamer heeft ingestemd met het wetsvoorstel Doorstroming Huurmarkt. Naast de huursombenadering, de inkomensafhankelijke huurverhoging en de jaarlijkse inkomenstoets regelt de wet dat vanaf 1 juli 2016 nieuwe vormen van tijdelijke verhuur van woningen mogelijk zijn. De nieuwe contracten moeten bijdragen aan een groter en sneller toegankelijk woningaanbod in zowel de sociale als de vrije huursector. Platform31 heeft in onderstaand artikel een beknopt overzicht van de belangrijkste wijzigingen en aandachtspunten ten aanzien van tijdelijke huurcontracten.

Met de wet Doorstroming Huurmarkt zijn bestaande mogelijkheden voor tijdelijke huur aangepast en uitgebreid. Daarmee beoogt het kabinet het huurstelsel overzichtelijker en begrijpelijker te maken voor zowel huurder als verhuurder. Enkele aanpassingen zijn doorgevoerd in de regeling rondom onderverhuur. Ook is het straks mogelijk om te koop staande huurwoningen op grond van de Leegstandwet tijdelijk te verhuren.

Lees meer...

Woningwet 2015 en woningcorporaties

Met ingang van 1 juli 2015 hebben partijen in de sociale huursector te maken met de herziene Woningwet, het Besluit toegelaten instellingen volkshuisvesting (BTIV) 2015 en bijbehorende ministeriële regeling. Daarmee treden er in het stelsel van sociale huurwoningen belangrijke veranderingen op. Woningcorporaties kunnen hun belangrijke rol voortzetten en richten zich daarbij weer op hun kerntaak: een kwalitatief en betaalbaar aanbod van sociale huurwoningen voor mensen met een kleine portemonnee. Welke gevolgen heeft de Woningwet 2015 voor de corporaties?

In het kort houdt de nieuwe Woningwet in dat woningcorporaties een sterkere legitimatie krijgen en duidelijk lokaal worden verankerd. Er komt meer ruimte voor marktpartijen op de huurmarkt en de risico’s in de sociale huursector worden beperkt door scherper intern en extern toezicht.

Lees meer...

Kansen voor particuliere huur in Nederland

Platform31 heeft het rapport Kansen voor particuliere huur in Nederland. gepubliceerd. Kijkend naar de Nederlandse woningmarkt zijn er drie ‘smaken’: circa 60% koopt een huis, circa 31% huurt bij een corporatie en slechts 9% huurt particulier. Dit is veel minder dan in de landen om ons heen. Tegelijkertijd groeit de behoefte aan woningen die voorzien in snelle of tijdelijke huisvesting. Omdat mensen bijvoorbeeld te veel verdienen voor een sociale huurwoning, maar onvoldoende spaargeld hebben voor een koophuis.

Lees meer...